Styrelse & ansvarsgrupper

Styrelsen

Ordförande: Henrik Norin

Vice Ordförande: Marcus Ljung

Sekreterare: Rasmus Åkergren

Kassör: Johanna Janzén

Ledamötot 1: Daniel Berglund

Ledamötot 2: Anders Westin

Suppleant: Eleonore Östling

Webbansvarig: Rasmus Åkergren

Det finns flera specialintressen inom Österhus vänner. Alla medlemmar är välkommen i en eller flera av dessa. Kontakta gruppledaren för den grupp du vill fördjupa dig i.

Gruppledare i Österhus

Gillesgruppen: Anders Westin

Hantverkslaget: Maria M Broman

Hus: Mats Nilsson

Markgruppen: Styrelsen

Matgruppen: Lena Bengtsson

Musikgruppen: Elias Hall, Joakim Espell (vice)

Skeppslaget: Vakant

Österhus Kämpahird: Marcus Lundberg

Trädgård: Isabell Ringfelter

Lånekläder: Marcus Ljung

För kontakt med föreningen:

kontakt@osterhusvanner.se